Uspešno zaključeno še eno usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Uspešno smo zaključili še z enim usposabljanjem za strokovne delavke in delavce v osnovnih šolah za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok.    Primarna preventiva nasilja je ključna, ker posledice doživljanja, izvajanja in prisostvovanja nasilju predstavljajo tveganje za razvoj različnih stisk in težav kasneje v mladostništvu in odraslosti. Z ustreznim preventivnim pristopom…