Kako ravnati, kadar otrok v šoli doživlja medvrstniško nasilje?

Medvrstniško nasilje (MVN) ni običajen in sprejemljiv del odraščanja. Zaradi njega imajo lahko otroci, ki ga doživljajo, različne negativne posledice. MVN žal ni redko, kot bi si morda mislili. Nedavna raziskava, ki smo jo izvedli na ISA institutu je pokazala, da je kar 54,7 % v raziskavo vključenih otrok, ki obiskujejo četrti in peti razred,…

Vabimo vas na nadaljevalno usposabljanje v okviru Programa NEON

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem nadaljevalnem usposabljanju »Pozitivna psihologija v šoli: krepimo moči značaja in osebno prožnost otrok«.   Usposabljanje predstavlja nadgradnjo Programa NEON – Varni brez nasilja, saj ponuja vsebine za krepitev varovalnih dejavnikov otrok in predloge aktivnosti za izvedbo z osnovnošolskimi otroki. Osnovni cilj usposabljanja je strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v…

Uspešno zaključeno še eno usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Uspešno smo zaključili še z enim usposabljanjem za strokovne delavke in delavce v osnovnih šolah za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok.    Primarna preventiva nasilja je ključna, ker posledice doživljanja, izvajanja in prisostvovanja nasilju predstavljajo tveganje za razvoj različnih stisk in težav kasneje v mladostništvu in odraslosti. Z ustreznim preventivnim pristopom…

Kako govoriti z otroki o dogodkih, kot je streljanje v šoli?

Novice o dogodkih, kot je streljanje v šoli, nas lahko vznemirijo in pretresejo. Odrasli in otroci lahko ob tem doživljamo preplet različnih čustev, kot so strah, žalost, jeza, občutki nemoči ipd. Ko izvemo za takšne dogodke, običajno poskušamo razumeti, zakaj se takšni dogodki zgodijo, razmišljamo lahko, ali se lahko kaj takega zgodi tudi v naši…

Razrednike in razredničarke 4. in 5. razredov vabimo k sodelovanju – kratka anketa v okviru raziskave

Vabimo vas, da z izpolnitvijo kratke ankete (10-15 minut) sodelujete v raziskavi, ki jo izvajamo v okviru Programa NEON in tako pomembno prispevate k prepoznavanju dejavnikov, ki prispevajo k občutku pripadnosti učencev v razredu. Anketo izpolnjujete anonimno, saj vas ne sprašuje niti po vašem imenu in priimku, niti po šoli, na kateri ste zaposleni.   …

Ste s svojimi čustvi v dobrih odnosih? 

Zmožnost uravnavanja čustev je temelj za naše čustveno ravnovesje in dobro psihofizično počutje, pozitivne medosebne odnose. Pomaga nam zmanjšati čustveno intenzivnost, se umiriti in z drugačno naravnanostjo sprejemati odločitve glede možnih odzivov, vedenja. To nam je v pomoč, da se ustrezno odzovemo ob konfliktih, v kriznih situacijah. Pozitivno vpliva na učinkovitost pri delu, šolskem delu,…

Preplet medvrstniškega nasilja, regulacije čustev ter vzgojnega sloga starševstva – kaj kažejo izsledki NEON študije?

V sodelovanju s 14-imi osnovnimi šolami smo izvedli študijo »Vloga staršev pri preprečevanju medvrstniškega nasilja«, v kateri smo želeli ugotoviti, kako se različni dejavniki na nivoju staršev in otrok povezujejo z medvrstniškim nasiljem (MVN). V raziskavo smo vključili 202 para staršev in njihovih otrok, ki so v času izvedbe raziskave obiskovali 7. oz. 8. razred…

Perspektiva staršev in medvrstniško nasilje: ključne ugotovitve in sklepne misli študije

  V okviru Programa NEON – Varni brez nasilja je potekala raziskava, v okviru katere smo želeli ugotoviti, kako se različni dejavniki na nivoju staršev povezujejo z medvrstniškim nasiljem pri njihovih otrocih. Podrobni rezultati in ugotovitve študije so na voljo tukaj, v tem prispevku pa želimo z vami podeliti nekatere ključne ugotovitve in sklepne misli…

Kako lahko starši pomagamo svojim otrokom pri uravnavanju čustev?

Starši imamo od rojstva otroka naprej izjemno pomembno vlogo pri tem, kako uspešno bo otrok razvil veščine za dobro in učinkovito uravnavanje svojih čustev. Slednje mu bo še posebej v pomoč v situacijah, ko se bo odzval z močnimi čustvi ter z njimi povezanim telesnim odzivom in vedenjem. Od tega, kako bomo starši sami izražali…