Dobre prakse v NEON mreži

Kotiček za starše v VVZ Kekec Grosuplje V vrtcu VVZ Kekec Grosuplje so v letošnjem šolskem letu v njihov vsakdan prvič umestili NEON kotiček za starše. V kotičku so na stalni oglasni deski staršem na voljo članki in informacije, ki se nanašajo na medvrstniško nasilje ter druge oblike nasilja in zlorab. Predstavljene so tudi samozaščitne…

Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo

Konec januarja smo izvedli prvo srečanje v okviru nadaljevanega usposabljanja za izvajalke in izvajalce Prorgama NEON – Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo in prispevamo k preventivi medvrstniškega nasilja. Sodelujoči so izpostavili, da včasih težko širijo svoja znanja na ostale zaposlene na šoli, ker nekateri med njimi kljub množici dokazov o pomenu ugodne klime za…

Ste že slišali za »ghosting«?

»Ghosting« ali »ghostanje« pomeni, da nekdo brez pojasnila kot »duh« (ang. ghost) izgine iz našega življenja. Slednje se lahko zgodi v prijateljskem ali intimno-partnerskem odnosu, pa tudi v drugih odnosih. Večinoma se nanaša na naše spletno življenje, lahko pa se nam zgodi tudi izven spleta. Ljudje izginejo kot »duhovi« zaradi več različnih razlogov: Ljudem se…

Kako krepiti občutek kompetentnosti v razredu?

Potreba po kompetentnosti (kot jo opisuje teorija samodoločenosti) se nanaša na posameznikovo željo in potrebo po občutku uspešnosti, sposobnosti in dosežkov v svojih dejanjih ter prizadevanjih. Zadovoljevanje te potrebe je ključnega pomena za motivacijo, dobro počutje in kvalitetno učenje. Ko učenci zadovoljijo to potrebo, se počutijo kompetentne, kar pomeni, da se počutijo sposobne obvladati naloge,…

Kako krepiti občutek povezanosti otrok v razredu?

Potreba po povezanosti se nanaša na željo in potrebo posameznika po povezovanju z drugimi ljudmi, občutku pripadnosti in medosebnih odnosih. Ko spodbujamo povezanost v razredu, se trudimo ustvariti pozitivne odnose med učenci ter med učenci in učitelji. Zadovoljevanje potrebe po povezanosti je ključnega pomena za ustvarjanje pozitivnega učnega okolja in spodbujanje učenja. Ko se potreba…

Strokovni prispevek: povezava med uravnavanjem čustev, stili starševstva in vključevanjem v situacije medvrstniškega nasilja

V mednarodni strokovni e-publikaciji smo objavili članek na temo regulacije čustev in stilov starševstva, v katerem predstavljamo ugotovitve raziskave, ki smo jo lani izvedli v okviru Programa NEON – Varni brez nasilja.   V strokovnem prispevku izpostavljamo pomen staršev in vzgojnega sloga starševstva na čustveno regulacijo in vključevanje otrok v situacije medvrstniškega nasilja.   Vabljeni…

Kako ravnati, kadar otrok v šoli doživlja medvrstniško nasilje?

Medvrstniško nasilje (MVN) ni običajen in sprejemljiv del odraščanja. Zaradi njega imajo lahko otroci, ki ga doživljajo, različne negativne posledice. MVN žal ni redko, kot bi si morda mislili. Nedavna raziskava, ki smo jo izvedli na ISA institutu je pokazala, da je kar 13,1 % v raziskavo vključenih otrok, ki obiskujejo četrti in peti razred,…

Kako govoriti z otroki o dogodkih, kot je streljanje v šoli?

Novice o dogodkih, kot je streljanje v šoli, nas lahko vznemirijo in pretresejo. Odrasli in otroci lahko ob tem doživljamo preplet različnih čustev, kot so strah, žalost, jeza, občutki nemoči ipd. Ko izvemo za takšne dogodke, običajno poskušamo razumeti, zakaj se takšni dogodki zgodijo, razmišljamo lahko, ali se lahko kaj takega zgodi tudi v naši…