Izvedba NEON delavnic v srednjih šolah

Februarja 2024 smo začeli z izvedbo NEON delavnic na dveh srednjih šolah. Z dijaki in dijakinjami smo se pogovarjali o različnih oblikah nasilja (medvrstniško nasilje, nasilje v intimno-partnerskih razmerjih, spolno nasilje) in o tem, kaj lahko naredimo, če nasilje doživljamo ali smo priča. Krepili smo znanje in veščine, kako lahko nudimo podporo vrstnikom in vrstnicam…

Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo

Konec januarja smo izvedli prvo srečanje v okviru nadaljevanega usposabljanja za izvajalke in izvajalce Prorgama NEON – Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo in prispevamo k preventivi medvrstniškega nasilja. Sodelujoči so izpostavili, da včasih težko širijo svoja znanja na ostale zaposlene na šoli, ker nekateri med njimi kljub množici dokazov o pomenu ugodne klime za…

Utrinki z nadaljevalnega usposabljanja za izvajalce in izvajalke Programa NEON v osnovni šoli

Šolsko leto smo zaključili s pozitivno noto – z nadaljevalnim usposabljanjem za izvajalce in izvajalke Programa NEON v osnovni šoli. Poleg vsebin s področja pozitivne psihologije, osebne prožnosti in moči značaja, ki jih je predstavila Mateja Štirn, smo na usposabljanju z Matejem Vinkom iz NIJZ govorili o pomenu preventive in promocije duševnega zdravja v šolah,…

NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Z veseljem vam sporočamo, da v naslednjem šolskem letu nadaljujemo z izvedbo usposabljanj za izvajanje Programa NEON v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Usposabljanja za izvajanje Programa NEON so brezplačna, sej se izvajajo v okviru programa NEON – Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Kotizacija na brezplačno usposabljanje je v sistemu Katis…

Strokovni prispevek: povezava med uravnavanjem čustev, stili starševstva in vključevanjem v situacije medvrstniškega nasilja

V mednarodni strokovni e-publikaciji smo objavili članek na temo regulacije čustev in stilov starševstva, v katerem predstavljamo ugotovitve raziskave, ki smo jo lani izvedli v okviru Programa NEON – Varni brez nasilja.   V strokovnem prispevku izpostavljamo pomen staršev in vzgojnega sloga starševstva na čustveno regulacijo in vključevanje otrok v situacije medvrstniškega nasilja.   Vabljeni…

Vabimo vas na nadaljevalno usposabljanje v okviru Programa NEON

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem nadaljevalnem usposabljanju »Pozitivna psihologija v šoli: krepimo moči značaja in osebno prožnost otrok«.   Usposabljanje predstavlja nadgradnjo Programa NEON – Varni brez nasilja, saj ponuja vsebine za krepitev varovalnih dejavnikov otrok in predloge aktivnosti za izvedbo z osnovnošolskimi otroki. Osnovni cilj usposabljanja je strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v…

Uspešno zaključeno še eno usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Uspešno smo zaključili še z enim usposabljanjem za strokovne delavke in delavce v osnovnih šolah za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok.    Primarna preventiva nasilja je ključna, ker posledice doživljanja, izvajanja in prisostvovanja nasilju predstavljajo tveganje za razvoj različnih stisk in težav kasneje v mladostništvu in odraslosti. Z ustreznim preventivnim pristopom…

Razrednike in razredničarke 4. in 5. razredov vabimo k sodelovanju – kratka anketa v okviru raziskave

Vabimo vas, da z izpolnitvijo kratke ankete (10-15 minut) sodelujete v raziskavi, ki jo izvajamo v okviru Programa NEON in tako pomembno prispevate k prepoznavanju dejavnikov, ki prispevajo k občutku pripadnosti učencev v razredu. Anketo izpolnjujete anonimno, saj vas ne sprašuje niti po vašem imenu in priimku, niti po šoli, na kateri ste zaposleni.   …

Reportaža: Dobra praksa izvajanja primarne preventive nasilja v osnovni šoli

Na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki se zavedajo kako pomembno je, da se otroci, ki obiskujejo šolo na njej počutijo varni. Zato že od leta 2011 na šoli izvajajo Program NEON, ki otroke uči, kako lahko zaščitijo svoje pravice in kako lahko prispevajo k temu, da zaščitijo tudi pravice svojih prijateljev, prijateljic, sošolcev in sošolk.…