PROGRAM NEON

Izkušnje medvrstniškega nasilja, spolnega nasilja, spletnega nasilja, nasilja v družini in drugih oblik nasilja so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov ter mladostnic tudi v Sloveniji. Posledice nasilja negativno vplivajo na njihovo fizično in psihično počutje, telesno in duševno zdravje. Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok, mladostnikov in mladostnic pred izkušnjami nasilja in z njim povezanimi posledicami.

Program NEON – Varni brez nasilja je eden od odgovorov na aktualno problematiko. Oblikovali smo ga na podlagi rezultatov različnih raziskav, preteklih izkušenj dela z izvajanjem primarno preventivnih aktivnosti in upoštevajoč kriterije, ki veljajo za učinkovite primarno preventivne programe. Učinkoviti programi namreč so tisti, ki krepijo varovalne dejavnike otrok (socialne in čustvene kompetence, znanja in veščine za samozaščitno ravnanje, podporno socialno mrežo, pozitivno samopodobo in zaupanje vase …), neselektivno zajamejo veliko število otrok in mladih, informirajo, ozaveščajo in aktivno vključujejo tudi odrasle, z aktivnostmi začenjajo že v predšolskem obdobju, so procesno naravnani in zagotavljajo prakticiranje, ponovitve ter nadgradnjo znanj in veščin.

Cilji

Osnovni cilj Programa NEON – Varni brez nasilja je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov in mladostnic, njihovih staršev ter zaposlenih v VIZ za zaščito otrok, mladostnikov in mladostnic pred nasiljem. Program promovira sistematičen in celosten pristop VIZ k preventivi nasilja. Poudarja pomembno podporno vlogo vrstnikov in vrstnic, ki so npr. priče medvrstniškemu nasilju. Krepi jih, da bi se podporno odzvali in pomagali ustaviti medvrstniško nasilje. Tudi v primerih spolnega in drugih oblik nasilja lahko podpora vrstnikov in vrstnic pomembno vpliva na odločitev otroka, mladostnika ali mladostnice z izkušnjo nasilja za razkritje nasilja. Program vključuje tudi starše in zaposlene v VIZ kot pomembne podporne osebe za preprečevanje medvrstniškega in drugih oblik nasilja.

Vsebine

Program NEON izvajamo že od leta 2017. Med leti 2017 in 2019 smo v predlogu izvedbe Programa NEON povezali programa, ki smo ju za posamezne starostne skupine izvajali v Sloveniji že vrsto let in sta bila s strani otrok, staršev, strokovnih delavcev in delavk v VIZ prepoznana kot primerna oblika preventivnega dela. Gre za Program CAP za preventivo nasilja in zlorabe otrok in Program Brez nasilja nad vrstniki. Programa smo nadgradili z modulom za preventivo spolnega nasilja (za osnovno šolo) in s programom za srednjo šolo. Program za preventivo medvrstniškega nasilja za osnovno šolo smo nadgradili z modulom za preventivo spolnega nasilja (za starejše otroke) in z modulom za preventivo spletnega nasilja (za mlajše otroke). Nadgradili smo tudi vsebine v Programu NEON za preventivo nasilja in zlorabe, ki je namenjen otrokom v 3. razredu. Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe za vrtec smo nadgradili z dodatnimi vsebinami za krepitev socialnih in čustvenih veščin otrok. Pripravili smo tudi smernice za izvedbo delavnic z otroki v multikulturnih skupinah in razredih. Razvili smo tudi Program NEON za srednjo šolo, ki obsega 4 sklope delavnic (medvrstniško nasilje, nasilje v intimno-partnerksih odnosih, spolno nasilje in krepitev varovalnih dejavnikov). Izvedli smo tudi študijo Medvrstniško nasilje – perspektiva staršev in pripravili izobraževalna gradiva za starše v obliki videoposnetkov za ozaveščanje o dejstvih in o problematiki nasilja, zlorabe ter ustreznih korakih za zaščito otrok in mladih v primerih izkušenj nasilja in zlorabe. Z izvedbo, nadgradnjo in razvojem Programa NEON – Varni brez nasilja nadaljujemo tudi v letih med 2023 in 2025. 

 

Program NEON – Varni brez nasilja vključuje:

Program NEON – Varni brez nasilja za vrtec

Program NEON – Varni brez nasilja za osnovno šolo

Program NEON – Varni brez medvrstniškega nasilja za osnovno šolo

Program NEON – Varni brez nasilja za srednjo šolo