Izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja

V okviru projekta »Varni brez nasilja – celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja, ki jih imajo otroci in mladostniki.   Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne…