Dobre prakse v NEON mreži

Kotiček za starše v VVZ Kekec Grosuplje V vrtcu VVZ Kekec Grosuplje so v letošnjem šolskem letu v njihov vsakdan prvič umestili NEON kotiček za starše. V kotičku so na stalni oglasni deski staršem na voljo članki in informacije, ki se nanašajo na medvrstniško nasilje ter druge oblike nasilja in zlorab. Predstavljene so tudi samozaščitne…

Predstavljamo poročilo o nacionalni študiji in evalvaciji Programa NEON

V okviru projekta Varni brez nasilja smo izvedli nacionalno pregledno študijo o pojavnosti vrstniškega in spolnega nasilja v populaciji starejših osnovnošolcev in osnovnošolk v Sloveniji in evalvacijo Programa NEON – Varni brez nasilja. Rezultati obeh študij so bili podlaga za razvoj končnega predloga primarno preventivnega Programa NEON – Varni brez nasilja. Predlog programa predstavljamo skupaj…

Intervju z Domnom Rozmanom, Dunking Devils: Spore rešujemo z besedami

»Če želimo povezan svet, se moramo znati pogovarjati,« pravi Domen Rozman, idejni vodja in menedžer akrobatske skupine Dunking Devils. »Nasilje preprečuje komunikacijo. Če se želimo pogovarjati, ne smemo biti nasilni.«   V akrobatski skupini Dunking Devils ima lahko vsak svoje mnenje. Ko ga izrazijo, so včasih tudi zelo glasni, vendar morajo biti ob tem drug do drugega…

Usposabljanje NEON

Program usposabljanja 8.00 – 9.00Sprejem udeleženk in udeležencev 9.00 – 9.15Kratek uvod 9.15 – 10.30Pomen varnega in spodbudnega okolja za otrokov razvoj – vidik nevroznanosti doc. dr. Tina Bregant, pediatrinja in fiziatrinja, MAES terapevtka, zaposlena v CIRIUS in CKZ Kamnik 10.30 – 11.00Odmor in pogostitev, mreženje 11.00 – 12.30Iz prakse za prakso: kako ravnati v…

Klike in odnosno nasilje med dekleti – kaj lahko storimo?

Otroci ne doživljajo le fizičnega ali psihičnega nasilja.   Prav tako pogosto in enako boleče je odnosno nasilje: izključevanje, širjenje govoric, prigovarjanje drugim, naj škodujejo nekomu, izogibanje, ignoriranje, zavračanje …   Odnosno nasilje je ena izmed oblik medvrstniškega nasilja, ki se, za razliko od fizičnega in besednega nasilja, pogosteje pojavlja med dekleti.   Od ostalih oblik…

[Za mlade] Zakaj se mi (lahko) dogaja vrstniško nasilje?

O vrstniškem nasilju obstaja veliko napačnih prepričanj, ki škodijo pravzaprav vsem, tistim, ki se jim dogaja, tistim, ki ga opazijo, in tudi tistim, ki ga povzročajo. Zaradi napačnih prepričanj se lahko nasilje dogaja dolgo časa, se stopnjuje in ga je lahko težko ustaviti.   Napačna prepričanja o otrocih in mladih, ki doživljajo vrstniško nasilje Vrstniško…