Uspešno smo zaključili prvi modul usposabljanja za izvajanje programa NEON v srednjih šolah

15. in 16. marca smo za strokovne delavke in delavce srednjih šol v Cankarjevem domu na Vrhniki izvedli prvi modul usposabljanja za izvajanje preventivnega programa NEON. Njegov glavni namen je krepiti varovalne dejavnike mladostnic in mladostnikov (socialno mrežo vrstnikov, vrstnic in odraslih, informiranost, socialno-čustvene kompetence, samozavestno, asertivno vedenje, postavljanje zdravih mej v odnosih), da bi…