Izvedli smo še drugi krog evalvacijskih merjenj

V okviru projekta potekajo tudi aktivnosti za evalvacijo programa “Varni brez nasilja”. Ko smo zaključili z izvedbo testnih delavnic v dveh osnovnih šolah, smo se lotili še drugega evalvacijskega merjenja, ki se je začelo 10. aprila 2018. Učenci in učenke 2., 3., 5. in 8. razredov z dveh testnih šol so ponovno odgovarjali na vprašanja…