Začeli smo s pripravo modulov

Na ISA institutu smo skupaj z našimi projektnimi partnerji začeli s pripravo modulov programa NEON. V naslednjih mesecih bomo razvili modul celostne primarne preventive za predšolske otroke, module za prvo, drugo in tretjo triado v osnovni šoli in modul za dijake. V prvi polovici leta 2018 bomo razvite module testno izvedli na različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih…