Izvedli smo prva evalvacijska testiranja v osnovni šoli

V okviru projekta bodo med drugim potekale tudi aktivnosti za evalvacijo programa “Varni brez nasilja”. Z evalvacijskimi aktivnostmi želimo ugotoviti učinkovitost oblikovanih programov ter ugotoviti kako dobro otroci, mladi ter njihovi starši in učitelji poznajo učinkovite strategije za ravnanje v situacijah različnih oblik nasilja in kako se to znanje kaže v njihovem vedenju v skupini oziroma…