“Mami, oči, tršica – jaz grem v živo!”

Kljub našim najboljšim željam se zgodi, da v hitrem tempu vsakodnevnega življenja preprosto ne moremo slediti trendom na področju novih tehnologij. Aplikacije, ki so v enem hipu aktualne in »in«, so v drugem »passe« in nekaj, kar uporabljajo samo starci. In če ne vemo, katera socialna omrežja, medije in aplikacije uporabljajo otroci in mladostniki ter…

Začeli smo s pripravo modulov

Na ISA institutu smo skupaj z našimi projektnimi partnerji začeli s pripravo modulov programa NEON. V naslednjih mesecih bomo razvili modul celostne primarne preventive za predšolske otroke, module za prvo, drugo in tretjo triado v osnovni šoli in modul za dijake. V prvi polovici leta 2018 bomo razvite module testno izvedli na različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih…

Uvodni posvet programa Varni brez nasilja

V Cankarjevem domu na Vrhniki smo 18. oktobra 2017 izvedli uvodni posvet programa Varni brez nasilja. Udeleženci so sodelovali pri načrtovanju kakovostnega in učinkovitega programa, ki se bo izvajal v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in bo modularno sestavljen. V celostno obravnavo tematike bodo vključeni tudi starši otrok in v večji meri strokovni delavci v…