Kotiček za starše v vrtcu Kekec Grosuplje

V vrtcu Kekec Grosuplje so v letošnjem šolskem letu v njihov vsakdan prvič umestili NEON kotiček za starše. V kotičku so na stalni oglasni deski staršem na voljo članki in informacije, ki se nanašajo na medvrstniško nasilje ter druge oblike nasilja in zlorab. Predstavljene so tudi samozaščitne veščine, ki se jih na NEON delavnicah učijo…