Razrednike in razredničarke 4. in 5. razredov vabimo k sodelovanju – kratka anketa v okviru raziskave

Vabimo vas, da z izpolnitvijo kratke ankete (10-15 minut) sodelujete v raziskavi, ki jo izvajamo v okviru Programa NEON in tako pomembno prispevate k prepoznavanju dejavnikov, ki prispevajo k občutku pripadnosti učencev v razredu. Anketo izpolnjujete anonimno, saj vas ne sprašuje niti po vašem imenu in priimku, niti po šoli, na kateri ste zaposleni.   …