Predstavljamo poročilo o nacionalni študiji in evalvaciji Programa NEON

V okviru projekta Varni brez nasilja smo izvedli nacionalno pregledno študijo o pojavnosti vrstniškega in spolnega nasilja v populaciji starejših osnovnošolcev in osnovnošolk v Sloveniji in evalvacijo Programa NEON – Varni brez nasilja. Rezultati obeh študij so bili podlaga za razvoj končnega predloga primarno preventivnega Programa NEON – Varni brez nasilja. Predlog programa predstavljamo skupaj…