Začeli smo z izvajanjem NEON delavnic

Danes smo v sodelovanju z ekipo izvajalk z Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika uspešno izvedli sklop prvih delavnic v okviru projekta “Varni brez nasilja”. Prvi, ki so imeli v teh dveh dneh priložnost sodelovati na NEON delavnicah, so bili učenci in učenke dveh tretjih razredov Osnovne šole Trnovo. Izvajalke so se z otroki pogovarjale o…

Izvedli smo prva evalvacijska testiranja v osnovni šoli

V okviru projekta bodo med drugim potekale tudi aktivnosti za evalvacijo programa “Varni brez nasilja”. Z evalvacijskimi aktivnostmi želimo ugotoviti učinkovitost oblikovanih programov ter ugotoviti kako dobro otroci, mladi ter njihovi starši in učitelji poznajo učinkovite strategije za ravnanje v situacijah različnih oblik nasilja in kako se to znanje kaže v njihovem vedenju v skupini oziroma…

Izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja

V okviru projekta »Varni brez nasilja – celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja, ki jih imajo otroci in mladostniki.   Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne…

Začeli smo s pripravo modulov

Na ISA institutu smo skupaj z našimi projektnimi partnerji začeli s pripravo modulov programa NEON. V naslednjih mesecih bomo razvili modul celostne primarne preventive za predšolske otroke, module za prvo, drugo in tretjo triado v osnovni šoli in modul za dijake. V prvi polovici leta 2018 bomo razvite module testno izvedli na različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih…

Uvodni posvet programa Varni brez nasilja

V Cankarjevem domu na Vrhniki smo 18. oktobra 2017 izvedli uvodni posvet programa Varni brez nasilja. Udeleženci so sodelovali pri načrtovanju kakovostnega in učinkovitega programa, ki se bo izvajal v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in bo modularno sestavljen. V celostno obravnavo tematike bodo vključeni tudi starši otrok in v večji meri strokovni delavci v…