Izvedli smo še drugi krog evalvacijskih merjenj

V okviru projekta potekajo tudi aktivnosti za evalvacijo programa “Varni brez nasilja”. Ko smo zaključili z izvedbo testnih delavnic v dveh osnovnih šolah, smo se lotili še drugega evalvacijskega merjenja, ki se je začelo 10. aprila 2018. Učenci in učenke 2., 3., 5. in 8. razredov z dveh testnih šol so ponovno odgovarjali na vprašanja…

Delavnice o spletnem nasilju za 8. razrede

Danes smo zaključili še z zadnjimi NEON delavnicami v osnovni šoli. V štirih razredih smo se z osmošolci in osmošolkami pogovarjali o spletnem nasilju. Potrdili  smo, da se nasilje pogosto dogaja tudi na spletu, tako različne oblike vrstniškega nasilja, kot tudi spolno nadlegovanje. Strinjali smo se, da ima tudi spletno nasilje raznolike in neprijetne posledice,…

Modul predšolski otroci

Začeli smo s pogovori z otroki v vrtcu

V tem tednu smo začeli s prvim evalvacijskim merjenjem v vrtcih. Z vrtčevskimi otroki, v skupinah 4 do 6 let, se pogovarjamo o tem, kaj pomenijo tri posebne pravice, da smo varni, močni in svobodni. Hkrati se s pomočjo zgodbic, na otrokom primeren način, pogovarjamo o različnih situacijah, v katerih se lahko pojavijo različne oblike…

Začeli smo z izvajanjem NEON delavnic

Danes smo v sodelovanju z ekipo izvajalk z Osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika uspešno izvedli sklop prvih delavnic v okviru projekta “Varni brez nasilja”. Prvi, ki so imeli v teh dveh dneh priložnost sodelovati na NEON delavnicah, so bili učenci in učenke dveh tretjih razredov Osnovne šole Trnovo. Izvajalke so se z otroki pogovarjale o…

Izvedli smo prva evalvacijska testiranja v osnovni šoli

V okviru projekta bodo med drugim potekale tudi aktivnosti za evalvacijo programa “Varni brez nasilja”. Z evalvacijskimi aktivnostmi želimo ugotoviti učinkovitost oblikovanih programov ter ugotoviti kako dobro otroci, mladi ter njihovi starši in učitelji poznajo učinkovite strategije za ravnanje v situacijah različnih oblik nasilja in kako se to znanje kaže v njihovem vedenju v skupini oziroma…

Izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja

V okviru projekta »Varni brez nasilja – celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, izvajamo nacionalno raziskavo o pojavnosti izkušenj medvrstniškega in spolnega nasilja, ki jih imajo otroci in mladostniki.   Osnovni namen projekta je prispevati h krepitvi primarne…

Začeli smo s pripravo modulov

Na ISA institutu smo skupaj z našimi projektnimi partnerji začeli s pripravo modulov programa NEON. V naslednjih mesecih bomo razvili modul celostne primarne preventive za predšolske otroke, module za prvo, drugo in tretjo triado v osnovni šoli in modul za dijake. V prvi polovici leta 2018 bomo razvite module testno izvedli na različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih…

Uvodni posvet programa Varni brez nasilja

V Cankarjevem domu na Vrhniki smo 18. oktobra 2017 izvedli uvodni posvet programa Varni brez nasilja. Udeleženci so sodelovali pri načrtovanju kakovostnega in učinkovitega programa, ki se bo izvajal v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in bo modularno sestavljen. V celostno obravnavo tematike bodo vključeni tudi starši otrok in v večji meri strokovni delavci v…