Poskrbimo za spletno varnost v času pouka na daljavo

Ponovno smo v obdobju, ko pouk poteka na daljavo. V tem času je zato še toliko bolj pomembno, da znamo poskrbeti za varnost na spletu in tudi za varno uporabo različnih aplikacij, spletnih programov in storitev. To velja tako za otroke, mlade in odrasle, zato smo za vse pripravili ključna priporočila, kako pri pouku in…

Uspešno smo izvedli prvi del usposabljanja za izvajanje Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja

Prvi trije julijski dnevi so bili pestri, intenzivni in zanimivi, saj smo izvedli prvi del usposabljanja za bodoče izvajalke in izvajalce Programa NEON – Varni brez vrstniškega nasilja. Program je namenjen otrokom 1., 2. in 3. triletja v osnovni šoli, njihovim staršem in zaposlenim na šoli. Osredotoča se na preprečevanje in uspešno spoprijemanje z vrstniškim…

Vabljeni na usposabljanje za izvajanje Programa NEON v vrtcih

Vabimo vas na usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok. Brezplačno usposabljanje bo potekalo 18., 19. in 20. junija 2020 v Moravskih Toplicah. Usposabljanje je namenjeno vsem strokovnim delavcem in delavkam, ki bi želeli Program NEON izvajati v vrtcu oziroma s predšolskimi otroki ter vsem, ki si želijo pridobiti znanje in veščine na področju primarne…

Uspešno smo zaključili prvi del usposabljanja za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

11. in 12. marca 2020 smo za strokovne delavke in delavce v osnovnih šolah izvedli prvi del usposabljanja za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok. Preventivni program je namenjen otrokom od 2. do 4. razreda, njihovim staršem in zaposlenim v osnovni šoli. Odrasli pridobijo informacije o problematiki nasilja in zlorabe otrok ter…

Predstavljamo poročilo o nacionalni študiji in evalvaciji Programa NEON

V okviru projekta Varni brez nasilja smo izvedli nacionalno pregledno študijo o pojavnosti vrstniškega in spolnega nasilja v populaciji starejših osnovnošolcev in osnovnošolk v Sloveniji in evalvacijo Programa NEON – Varni brez nasilja. Rezultati obeh študij so bili podlaga za razvoj končnega predloga primarno preventivnega Programa NEON – Varni brez nasilja. Predlog programa predstavljamo skupaj…