Izvedba NEON delavnic v srednjih šolah

Februarja 2024 smo začeli z izvedbo NEON delavnic na dveh srednjih šolah. Z dijaki in dijakinjami smo se pogovarjali o različnih oblikah nasilja (medvrstniško nasilje, nasilje v intimno-partnerskih razmerjih, spolno nasilje) in o tem, kaj lahko naredimo, če nasilje doživljamo ali smo priča. Krepili smo znanje in veščine, kako lahko nudimo podporo vrstnikom in vrstnicam…

Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo

Konec januarja smo izvedli prvo srečanje v okviru nadaljevanega usposabljanja za izvajalke in izvajalce Prorgama NEON – Razvijamo in krepimo ugodno razredno klimo in prispevamo k preventivi medvrstniškega nasilja. Sodelujoči so izpostavili, da včasih težko širijo svoja znanja na ostale zaposlene na šoli, ker nekateri med njimi kljub množici dokazov o pomenu ugodne klime za…

Ste že slišali za »ghosting«?

»Ghosting« ali »ghostanje« pomeni, da nekdo brez pojasnila kot »duh« (ang. ghost) izgine iz našega življenja. Slednje se lahko zgodi v prijateljskem ali intimno-partnerskem odnosu, pa tudi v drugih odnosih. Večinoma se nanaša na naše spletno življenje, lahko pa se nam zgodi tudi izven spleta. Ljudje izginejo kot »duhovi« zaradi več različnih razlogov: Ljudem se…

Kako krepiti občutek kompetentnosti v razredu?

Potreba po kompetentnosti (kot jo opisuje teorija samodoločenosti) se nanaša na posameznikovo željo in potrebo po občutku uspešnosti, sposobnosti in dosežkov v svojih dejanjih ter prizadevanjih. Zadovoljevanje te potrebe je ključnega pomena za motivacijo, dobro počutje in kvalitetno učenje. Ko učenci zadovoljijo to potrebo, se počutijo kompetentne, kar pomeni, da se počutijo sposobne obvladati naloge,…

Kako krepiti občutek povezanosti otrok v razredu?

Potreba po povezanosti se nanaša na željo in potrebo posameznika po povezovanju z drugimi ljudmi, občutku pripadnosti in medosebnih odnosih. Ko spodbujamo povezanost v razredu, se trudimo ustvariti pozitivne odnose med učenci ter med učenci in učitelji. Zadovoljevanje potrebe po povezanosti je ključnega pomena za ustvarjanje pozitivnega učnega okolja in spodbujanje učenja. Ko se potreba…

Napovedujemo usposabljanja za izvajanje Programov NEON v šolskem letu 2021/2022

Z veseljem najavljamo usposabljanja za izvajanje Programov NEON, ki jih načrtujemo v prihajajočem šolskem letu. Prijave na usposabljanja so odprte, povezave do prijavnic in več informacij je na voljo v vabilih, do katerih dostopate spodaj prek povezav pri posameznem usposabljanju. Lepo vabljeni, da se nam pridružite!   Usposabljanje za izvajanje Programa NEON v vrtcu: •…

Junija 2021 smo uspešno izvedli spletno usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorab za zaposlene v OŠ.

Program je namenjen učencem in učenkam od 2. do 4. razreda osnovne šole, njihovim staršem in zaposlenim v osnovni šoli. Izvedba programa v osnovni šoli vključuje predstavitev za zaposlene v šoli in predstavitev za starše ter 2 delavnici za otroke. Odrasli spoznajo Program NEON, pridobijo osnovne informacije o nasilju in zlorabah, se seznanijo s priporočili…

Kako ravnati v primeru nasilja nad osebami zaradi njihove spolne usmerjenosti ali spolne identitete?

Ljudje smo si med seboj različni. Pomisli, v čem vse se razlikuješ od svojih prijateljev_ic, sorodnikov_ic in drugih ljudi v tvojem življenju. Ali imate vsi radi iste stvari? Se enako obnašate? Imate enaka mnenja in prepričanja? Verjetno je tvoj odgovor na ta vprašanja »ne«. Se pa kljub temu družite, spoštujete in se primerno obnašate drug…