Utrinki z nadaljevalnega usposabljanja za izvajalce in izvajalke Programa NEON v osnovni šoli

Šolsko leto smo zaključili s pozitivno noto – z nadaljevalnim usposabljanjem za izvajalce in izvajalke Programa NEON v osnovni šoli. Poleg vsebin s področja pozitivne psihologije, osebne prožnosti in moči značaja, ki jih je predstavila Mateja Štirn, smo na usposabljanju z Matejem Vinkom iz NIJZ govorili o pomenu preventive in promocije duševnega zdravja v šolah,…

NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Z veseljem vam sporočamo, da v naslednjem šolskem letu nadaljujemo z izvedbo usposabljanj za izvajanje Programa NEON v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Usposabljanja za izvajanje Programa NEON so brezplačna, sej se izvajajo v okviru programa NEON – Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Kotizacija na brezplačno usposabljanje je v sistemu Katis…

Strokovni prispevek: povezava med uravnavanjem čustev, stili starševstva in vključevanjem v situacije medvrstniškega nasilja

V mednarodni strokovni e-publikaciji smo objavili članek na temo regulacije čustev in stilov starševstva, v katerem predstavljamo ugotovitve raziskave, ki smo jo lani izvedli v okviru Programa NEON – Varni brez nasilja.   V strokovnem prispevku izpostavljamo pomen staršev in vzgojnega sloga starševstva na čustveno regulacijo in vključevanje otrok v situacije medvrstniškega nasilja.   Vabljeni…

Kako ravnati, kadar otrok v šoli doživlja medvrstniško nasilje?

Medvrstniško nasilje (MVN) ni običajen in sprejemljiv del odraščanja. Zaradi njega imajo lahko otroci, ki ga doživljajo, različne negativne posledice. MVN žal ni redko, kot bi si morda mislili. Nedavna raziskava, ki smo jo izvedli na ISA institutu je pokazala, da je kar 13,1 % v raziskavo vključenih otrok, ki obiskujejo četrti in peti razred,…

Vabimo vas na nadaljevalno usposabljanje v okviru Programa NEON

Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem nadaljevalnem usposabljanju »Pozitivna psihologija v šoli: krepimo moči značaja in osebno prožnost otrok«.   Usposabljanje predstavlja nadgradnjo Programa NEON – Varni brez nasilja, saj ponuja vsebine za krepitev varovalnih dejavnikov otrok in predloge aktivnosti za izvedbo z osnovnošolskimi otroki. Osnovni cilj usposabljanja je strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v…

Uspešno zaključeno še eno usposabljanje za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok

Uspešno smo zaključili še z enim usposabljanjem za strokovne delavke in delavce v osnovnih šolah za izvajanje Programa NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok.    Primarna preventiva nasilja je ključna, ker posledice doživljanja, izvajanja in prisostvovanja nasilju predstavljajo tveganje za razvoj različnih stisk in težav kasneje v mladostništvu in odraslosti. Z ustreznim preventivnim pristopom…

Kako govoriti z otroki o dogodkih, kot je streljanje v šoli?

Novice o dogodkih, kot je streljanje v šoli, nas lahko vznemirijo in pretresejo. Odrasli in otroci lahko ob tem doživljamo preplet različnih čustev, kot so strah, žalost, jeza, občutki nemoči ipd. Ko izvemo za takšne dogodke, običajno poskušamo razumeti, zakaj se takšni dogodki zgodijo, razmišljamo lahko, ali se lahko kaj takega zgodi tudi v naši…

Razrednike in razredničarke 4. in 5. razredov vabimo k sodelovanju – kratka anketa v okviru raziskave

Vabimo vas, da z izpolnitvijo kratke ankete (10-15 minut) sodelujete v raziskavi, ki jo izvajamo v okviru Programa NEON in tako pomembno prispevate k prepoznavanju dejavnikov, ki prispevajo k občutku pripadnosti učencev v razredu. Anketo izpolnjujete anonimno, saj vas ne sprašuje niti po vašem imenu in priimku, niti po šoli, na kateri ste zaposleni.   …

Ste s svojimi čustvi v dobrih odnosih? 

Zmožnost uravnavanja čustev je temelj za naše čustveno ravnovesje in dobro psihofizično počutje, pozitivne medosebne odnose. Pomaga nam zmanjšati čustveno intenzivnost, se umiriti in z drugačno naravnanostjo sprejemati odločitve glede možnih odzivov, vedenja. To nam je v pomoč, da se ustrezno odzovemo ob konfliktih, v kriznih situacijah. Pozitivno vpliva na učinkovitost pri delu, šolskem delu,…