Raziskava v okviru Programa NEON – Varni brez nasilja: PREPRIČANJA IN INFORMIRANOST STARŠEV O PROBLEMATIKI MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

Spoštovani, aktualne razmere so nas opomnile, kako pomembno je, da ne pozabimo na psihosocialni vidik življenja učencev in učenk v šoli. Pri tem je zelo pomembno tudi zagotavljanje varnega šolskega okolja. Primarna preventiva medvrstniškega nasilja je eden ključnih dejavnikov za občutek varnosti in zaščito otrok in mladih pred to obliko nasilja v šoli in izven…