Usposabljanje NEON

Program usposabljanja 8.00 – 9.00Sprejem udeleženk in udeležencev 9.00 – 9.15Kratek uvod 9.15 – 10.30Pomen varnega in spodbudnega okolja za otrokov razvoj – vidik nevroznanosti doc. dr. Tina Bregant, pediatrinja in fiziatrinja, MAES terapevtka, zaposlena v CIRIUS in CKZ Kamnik 10.30 – 11.00Odmor in pogostitev, mreženje 11.00 – 12.30Iz prakse za prakso: kako ravnati v…