n  e  o  n – Močni za varno življenje brez nasilja.

PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA 

Primarna preventiva - naložba za varnost, zdravje in dobro počutje otrok, mladostnic, mladostnikov in odraslih

Izkušnje nasilja in spolne zlorabe so tudi v Sloveniji realnost za nekatere otroke, mladostnice in mladostnike.

Posledice nasilja in zlorabe negativno vplivajo na fizično in psihično počutje otrok, njihovo telesno in duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v njihov osebnostni razvoj, medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje, brezskrbno igro.

Primarna preventiva je eden ključnih dejavnikov za zaščito otrok, mladostnic in mladostnikov pred različnimi oblikami nasilja in zlorab.

S preventivnimi aktivnostmi krepimo varovalne dejavnike otrok, mladostnic in mladostnikov. Pomembno je, da začnemo že v predšolskem obdobju in zagotavljamo ponovitve, nadgradnjo znanj ter veščin.

Novice

Objave